ไก่บกแจกฟรีวันบักควาวาแห่งชาติ

Bok Bok Chicken เสิร์ฟ baklava ฟรีในวันอาทิตย์ (ไก่บกบก)Bok Bok Chicken เสิร์ฟ baklava ฟรีในวันอาทิตย์ (ไก่บกบก)

วันอาทิตย์เป็นวันบัคลาวาแห่งชาติ เช่นเดียวกับการระลึกถึงหลาย ๆ ครั้งที่มาของเหตุการณ์นี้มืดมน แต่อย่างน้อยหนึ่งประโยชน์ก็ไม่ใช่ Bok Bok Chicken จะให้ Baklava ฟรีหนึ่งชิ้นแก่ทุกคนที่รับประทานอาหารในหรือซื้อกลับบ้านในวันอาทิตย์ จำกัดหนึ่งชิ้นต่อคน

ไก่บก ( bokbokchicken.com ) มีสถานที่ห้าแห่งในเนวาดาตอนใต้